Categories
ผลงานติดตั้งอิสโก้

สนามยิงปืนเฉวง


งานติดตั้งกล้องวงจรปิด HDCVI ของ Dahua
ภาพคมชัด เซอร์เวอร์ ดูออนไลน์ได้เร็ว
การทำงาน ติดตั้งได้มาตรฐาน
พร้อมกล่องตู้ควบคุม

#งานติดตั้งกล้องวงจรปิด เกาะสมุย
กล้องวงจรปิด รักษาความปลอดภัย
ปรัปรุงระบบกล้องเก่า เกาะสมมุย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *