Categories
กล้องวจรปิด

กล้องเห็นภาพสี

กล้อง Starlight Full Color เห็นเป้นภาพสี ตอนกลางคืน

HFW1239TLM-A-LED
ความละเอียด 2 MP
กล้องวงจรปิด Full Colur Starlight
อินฟราเรด 40 เมตร
กลางคืนเห็นเป็นภาพสี
ฟัง – บันทึกเสียงได้

#กล้องวงจรปิด เกาะสมุย
#SamuiCCTV

@samuiwifi