ระบบควบคุมประตู

การควบคุมการเข้า-ออกประตูสำนักงาน
ด้วยระบบจดจำใบหน้า
จดจำลายนิ้วมือ

และ คีย์การ์ด

เกาะสมุย