Categories
ผลงานติดตั้งอิสโก้

โรงแรมเมอร์เคียว

ผลงานติดตั้งระบบ WiFi ภายในโรงแรม
Hotel wifi Koh Samui

เพื่อควบคุมการใช้งานของผู้เข้าใช้งานประมาณ 150 คนพร้อมกัน
เพื่อการครอบคลุม ถึงห้องพัก 36 ห้อง
และส่วนให้บริการในพื้นที่สระว่ายน้ำของโรงแรม

Categories
ผลงานติดตั้งอิสโก้

สนามยิงปืนเฉวง


งานติดตั้งกล้องวงจรปิด HDCVI ของ Dahua
ภาพคมชัด เซอร์เวอร์ ดูออนไลน์ได้เร็ว
การทำงาน ติดตั้งได้มาตรฐาน
พร้อมกล่องตู้ควบคุม

#งานติดตั้งกล้องวงจรปิด เกาะสมุย
กล้องวงจรปิด รักษาความปลอดภัย
ปรัปรุงระบบกล้องเก่า เกาะสมมุย

Categories
ผลงานติดตั้งอิสโก้

เมจิค วิลล่า

This site is all villa area coverage.
The owner able to view all duration workers around
the construction site

Magic One
Samui