Categories
อินเตอร์เน็ตไร้สาย

Comfast CF-WA350

Comfast CF-WA350 Wirless outdoor AP
AC 1300 Dual Band 13dbi 5Ghz Antenna
ตัวส่งสัญญาณภายนอกอาคาร

ราคา 3,900

-มาพร้อมสองเสาอากาศในตัว 11 dbi และ 13 กิร 

-สามารถส่งสัญญาณในพื้นที่โล่งได้ไกลถึง 10-70 เมตร

-มีกำลังส่งสูงถึง 110 mW

-รองรับคลื่นสัญญาณ 2.4 GHz และ 5.8 Ghz

-มีลักษณะ ทรงกลม สวยงาม ติดตั้งง่ายทั้งบนเพดานและผนัง