ประตูดิจิตอล

ชีวิตที่ไม่ต้องพกกุญแจ

หมดปัญหาการต้องพกกุญแจ
การต้องแบ่งให้คนในบ้านรับผิดชอบเรื่องกุญแจ

เพียงแค่ให้รหัสแก่คนในบ้านเท่านั้น

ประตูดิจิตอล เกาะสมุย
มีความคงทน และปลอดภัยเท่าเทียมกับแม่กุยแจ หรือกลอน
ในระบบเก่า และยังสวยงามอีกด้วย

เหมาะกับสำนักงานที่มีการเข้า – ออก
หรือวิลล่าบ้านพักที่ทำให้เช่า

เปลี่ยนรหัสด้วตนเอง
อย่างง่ายได้

สามารถเปิดประตูผ่านมือถือจากระยะไกลได้ ผ่านอินเตอร์เน็ต

ZKteco Doolock
Digital Door Lock DL-30B
ZkTeco Door Lock DL-30B

ระบบประตูอัตโนมัติ
จาก Zkteco สามารถใช้รหัส แบบทั่วไป
และเปิดผ่านมือถือได้

รายละเอียด PDF

Digital Door lock


    กล้องวงจรปิดอินเตอร์เน็ตประตูรีโมทประตูอัตโนมัติเครื่องสแกนใบหน้า & นิ้วมืออื่นๆ