Digital Door Lock

Digital Door Lock DL-30B
ZkTeco Door Lock DL-30B

มือถือ กลายเป็นกุยแจเปิดบ้าน
ZkTeco DL30B Digital Door lock
ประตูดิจิตอล เกาะสมุย

  • ให้รหัสผ่านกับแขกที่มาพัก
  • ใช้แอพเป็นกุญแจเปิดเข้า-ออก
  • เปิดด้วยบลูทูธ
  • จัดการผู้ใช้งานได้ด้วย
  • จัดการตารางเวลา การอนุญาตเข้า – ออก
  • การบันทึก การเข้าออก
  • มาตรฐานอเมริกัน
เป็นรีโมท เปิดประตู
ตั้งตารางเวลาการสามารถ เข้า – ออก
การสั่งงานด้วยบลูทูธ
สามารถควบคุมการเข้า – ออกจากต่างประเทศ
รองรับระบบห้องพัก AirBnB
Datasheet