Face Scan Cloud

Face Scan Time Access

ลงเวลาเข้าออกงานด้วยระบบรู้จำใบหน้าสามมิติ

กล้องสองตาพร้อมหน้าจอ จับภาพหน้าของพนักงานทุกคนที่เดินผ่านกล้องแล้วลงเวลาผ่านระบบ TimeMint แบบออนไลน์ทันที

จับใบหน้าได้ไวและต่อเนื่องแม้มีการเคลื่อนไหว

เพียงให้พนักงานเดินผ่านหน้ากล้องเท่านั้น ระบบก็จะทำการจับใบหน้าเทียบและทำการลงเวลาให้กับพนักงานโดยทันที ไม่เสียเวลาต่อคิว ทำให้พนักงานเดินเข้าไปพื้นที่ทำงานได้เลย และไม่ต้องกังวลว่าจะเข้าออกทันเวลางานหรือไม่หากจะต้องต่อคิวเข้าพื้นที่ทำงาน

เพิ่มใบหน้าพนักงานใหม่ได้ง่ายๆในหน้าเว็ป

เราทำการออกแบบระบบหลังบ้านให้คุณสามารถเพิ่มพนักงานใหม่เข้าไปได้สะดวก และ ยังสามารถให้คุณเลือกภาพของพนักงานเพื่อใช้เป็นภาพเปรียบเทียบได้สูงสุดกว่าสามภาพเพื่อความแม่นยำในการเปรียบเทียบใบหน้า

ลงเวลาเข้าออกงานด้วยระบบรู้จำใบหน้าสามมิติ

กล้องสองตาพร้อมหน้าจอ จับภาพหน้าของพนักงานทุกคนที่เดินผ่านกล้องแล้วลงเวลาผ่านระบบ TimeMint แบบออนไลน์ทันที

ครอบคลุมระยะสูงสุด 4 เมตร

คุณสามารถติดตั้งกล้องสองตาไว้ในระยะไกลได้ พนักงานไม่ต้องเข้าใกล้กล้องเพื่อลงเวลาของตนในพื้นที่ หรือคุณปรับลดระยะของกล้องได้หากจำเป็น

จับหน้าคนได้หลายคนพร้อมกัน

ลดระยะเวลาการลงเวลาให้เร็วขึ้นได้อีก เพียงมีหน้าแสดงเข้ากล้องส่วนใดก็ได้ของหน้าจอระบบก็รับรู้ได้พร้อมกัน

รองรับการเทียบหน้าพนักงานกว่า 1000 ภาพ

ไม่ต้องห่วงว่าคุณมีพนักงานมากเพียงใดด้วยกล้องรุ่นพื้นที่ก็รองรับการเทียบภาพถ่ายของพนักงานได้มากกว่าพันภาพแล้ว หากคุณต้องการมากนี้ เรายังมีรุ่น 2000 และ 5000 ภาพให้คุณเลือกเพิ่มได้

อ่านหน้าพนักงานได้แม้แสงน้อย

ด้วยการจับภาพแบบ 3D ด้วยรังสีอินฟราเรด แม้ภาพแสง ณ บริเวณติดตั้งจะไม่มากนัก พนักงานก็จะยังคงถูกเทียบหน้าเมื่อผ่านหน้ากล้องนี้ได้เป็นปกติ

รองรับการจับ WIFI ในพื้นที่

ทำให้คุณติดตั้งกล้องได้ง่ายกว่าเดิม ไม่ต้องลากสายแลนด์ให้ยุ่งยาก เพียงจับสัญญาณ WIFI network ในสำนักงานของคุณเท่านั้น

เปรียบเทียบใบหน้าด้วยความแม่นยำ

ด้วยเทคโนโลยีรู้จำใบหน้าที่ทันสมัย ทำให้การเทียบรู้หน้าทำได้อย่างแม่นยำ โดยที่พนักงานไม่ต้องสัมผัสเครื่องใดๆ

แจ้งเตือนการเข้า-ออกของพนักงานที่ LINE

คุณสามารถแจ้งเตือนการเข้าออกพื้นที่ของ
พนักงานไปหากลุ่ม LINE ที่คุณกำหนดได้แบบทันทีทันใด