เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลา
เครื่องสแกนใบหน้า


บันทึกเวลา การเข้า – ออก
การทำงานของพนักงาน


เพื่อการจัดการงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถออกรายงานได้อย่างง่ายได้
ส่งออกข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อไปยังโปรแกรมบุคคล

สามารถต่อพ่วงเพิ่มเติมเข้ากับการควบคุมการเปิด-ปิด ประตู
Access Control

12,900 บาท พร้อมติดตั้ง

ZkTeco MB40
สแกนรวดเร็วด้วย 3D

  • สแกนใบหน้าได้ 3,000 ใบหน้า
  • สแกนลายนิ้วมือได้ 3,000
  • บันทึกได้ 100,000
  • ปรับแสงสว่งด้วยระบบ Visible Light
  • ประมวลผลเร็ว Cutting – edge 3D
  • สามารถสแกนได้ในระยะ 0.3-1.5 m.
29,000 บาท พร้อมติดตั้ง

ZkTeco G4
ระบบสแกนอัจฉริยะ

17,900 บาทพร้อมติดตั้ง

ZkTeco G3
ระบบสแกนอัจฉริยะ

17,500 พร้อมติดตั้งชุดประตู

ZkTeco MB700
สแกนด่วนพร้อมชุดประตู

11,500 พร้อมติดตั้งชุดประตู

Zkteco MB600
สแกนดี ใช้ WiFi พร้อมชุดประตู

ราคา 11,450 บาท พร้อมติดตั้ง

Zkteco Bio-100TC
สแกนหน้าและนิ้วมือ หัวสแกน
แบบ Silk ID รองรับมือเปียกได้

ราคา 11,900 บาทพร้อมชุดประตู

ZkTeco SF-300
เครื่องสแกนนิ้วมือ
พร้อมชุดประตู

ราคา 6,500 บาท พร้อมติดตั้ง

Zkteco Thai01
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
มาตรฐาน

ราคา 8,500 บาท พร้อมติดตั้ง

ZkTeco UA-300
เครื่องสแกนนิ้วมือมาตรฐานสูง
โปรแกมจัดการใหม่ Biotime 8.0