Categories
ไม่ได้จัดกลุ่ม

Fiber Network

บริการเชื่อมสายสัญญาณไฟเบอร์ออพติค


รับสไปรซ์สายไฟเบอร์

สายสัญญาณไฟเบอร์ ออพติด เป็นเส้นใยแก้ว นำแสง
ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง และระยะไกล โดยไม่ลดทอนค่าสัญญาณ

การวางโครงข่ายสำหรับโทรคมนาคม ที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครือข่าย
IP แบบ ระยะไกล

ทางเรามีเครื่องมือ เครื่องสไปรซ์ ที่ครบวงจร
และมีทีมช่างมืออาชีพมาตรฐาน

ที่มีประสบการณ์ เป็นผู้รับเหมา AIS Fiber ในพื้นที่ เกาะสมุย

บริการ Splice สายเคเบิ้ล
และตั้งตู้เชื่อมอุปกรณ์ชุมสาย

ไฟเบอร์เกาะสมุย

เดินสาย ติดตั้งสายไฟเบอร์ เกาะสมุย

#ไฟเบอร์เกาะสมุย#FiberspliceSamui