Categories
วิธีการใช้งาน

การดูย้อนหลัง gDMSS

gDMSS Plus

App gDMSS

วิธีดูกล้องย้อนหลัง กล้องวงจรปิด Dahua

การดูย้อนหลัง

ไปที่สัญลักษณ์ Home
เลือกเมนูวิดีโอ
เลือกวันและเวลา
เลือกดูย้อนหลังได้ทีละกล้อง
สามารถเลื่อน วันและเวลา ได้ตามต้องการ