สแกนลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ
บันทึกได้ 30,000 รายการ
หัวอ่านกระจกคริสตัล
รองรับ WiFi

Datasheet F-22 ZKTeco