สแกนใบหน้าได้ 3,000 ใบหน้า
สแกนลายนิ้วมือได้ 5,000 Silk ID
บันทึกได้ 100,000
ปรับแสงสว่งด้วยระบบ Visible Light
ประมวลผลเร็ว Cutting – edge 3D

Datasheet G3 ZKTeco