สแกนใบหน้าได้ 10,000 ใบหน้า
สแกนลายนิ้วมือได้ 10,000 Silk ID
บันทึกได้ 1,000,000
ปรับแสงสว่งด้วยระบบ Visible Light
ประมวลผลเร็ว Cutting – edge 3D
Rapid Deep Learning สามารถสแกนได้ในระยะ 0.5- 3 m.

Datasheet ZKteco G4