สแกนใบหน้าได้ 3,000 ใบหน้า

สแกนลายนิ้วมือได้ 3,000
ลายนิ้วมือ
บันทึกได้ 100,000
ปรับแสงสว่งด้วยระบบ Visible Light
ประมวลผลเร็ว Cutting – edge 3D
สามารถสแกนได้ในระยะ 0.3-1.5 m.

Datasheet ZKTeco MB40