สแกนใบหน้าได้ 800 ใบหน้า
สแกนลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ
บันทึกได้ 100,000 รายการ
หัวอ่านกระจกคริสตัล
รองรับ WiFi only

Datasheet MB-660 ZKTeco