สแกนใบหน้าได้ 1,500 ใบหน้า
สแกนลายนิ้วมือได้ 2,000 ลายนิ้วมือ
บันทึกได้ 100,000 รายการ
หัวอ่านกระจกคริสตัล
รองรับ WiFi

Datasheet MB-700 ZKTeco