สแกนลายนิ้วมือได้ 1,500 ลายนิ้วมือ
บันทึกได้ 80,000 รายการ
ควบคุมการเปิดประตู

Datasheet SF-300