สแกนลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ
บันทึกได้ 100,000 รายการ
หัวอ่านกระจกคริสตัล

Datasheet Zkteco UA300